Účetní programy 
Vývoj software na zakázku 
Vedení účetnictví na zakázku 
Ekonomické poradenství 
Obchodní činnost 

HOME

COMPEX, spol. s r. o.

Novinky

 
Dálkový přístup a podpora přes internet prostřednictvím programu TeamViewer Compex VIP podpora

O ekonomickém software FIS 3000
AKTUALIZACE (instalace) FIS3000
Často kladené otázky a odpovědi (FaQ)
Rady, návody, účtování
Příspěvkové organizace
Seznamy a číselníky
Technická podpora
Pozadí na plochu

Kurzy

EUR    Vlajka meny EUR    změna
USD    Vlajka meny USD    změna
GBP    Vlajka meny GBP    změna

Pokud máte zájem o zasílání informací (pozvánky na školení apod.) v předstihu před jejich zveřejněním na stránkách či zasláním poštou, pošlete mám e-mail na:

info@compex.cz

do předmětu uveďte text "Databaze_FIS3000".


 
 
faq Často kladené otázky a odpovědi (FaQ)
Nainstalovali jsme si "demoverzi". Má nějaká omezení a lze v ní účtovat?

Demoverze je plně funkční, ale drobná omezení tu jsou :
- zpravidla je aktivní na dobu 3-6 měsíců
- obecně z něj nelze tisknout

Ale jinak lze cokoliv. Bez omezení můžete účtovat, evidovat majetek, sledovat skladové položky, objednávky atd. Bude-li Vám program vyhovovat, stačí požádat o aktivaci (a zaplatit licenci) a poté pokračovat v práci s již pořízenými doklady.
zpět
Jak často aktualizovat program?

Od verze pro rok 2008 lze v programu nastavit automatické zjišťování nových verzí - aktualizací programu. Důvodem je informovanost klientů o dostupnosti aktualizace, která může obsahovat důležité opravy nebo nové vlastnosti. Na těchto stránkách naleznete postup pro aktualizaci přímo z programu nebo (pokud se nedaří navázat spojení s naším serverem) stažením aktualizace k Vám do počítače a tu pak spustíte a provedete aktualizaci "ručně".
O tom, zda je aktualizace pro Vás nutná, se dočtete obvykle v "protokolu". Někdy se může jednat o úpravu v modulu, který nepoužíváte, ale i tak proveďte aktualizaci vždy před tím, než budete volat, že něco nefunguje nebo je nějaký problém.
Před aktualizací programu si proveďte bezpečnostní archivaci všech dat
zpět
Ztratí se mi "VLASTNÍ" sestavy po aktualizaci?

Ne, každá aktualizace nahradí pouze STADNARDNÍ sestavy, tj. ty, které jsou základní součástí systému. Vámi vytvořené, resp. upravené sestavy, tzv. "VLASTNÍ" zůstávají ve zvláštním adresáři a aktualizace se jich nedotkne
zpět
Program mi hlásí, že končí platnost licence, mám volat do Compexu?

Ne, nikam volat nemusíte. Zhruba 5 týdnů před vypršením platnosti licence Vám zašleme zálohovou fakturu na úhradu prodloužení. Po jejím zaplacení a připsání na náš účet je Vám zaslán daňový doklad s odpočetnou zálohou (100%). K tomuto dokladu je přiložen "Aktivační protokol" s novým licenčním kódem pro dalších 12 měsíců. Až do vypršení platnosti, kterou program začíná hlásit 30 dnů před skončením, můžete s programem bez obav pracovat.
Samozřejmě v případě, že byste z nějakého důvodu neobdrželi cca 3 týdny před koncem platnosti zálohovou fakturu nebo 5 dnů po jejím zaplacení daňový doklad s protokolem, zavolejte a záležitost vyřešíme.
zpět
Kdy a jak spustit převod dat z minulého účetního roku?

V systému FIS3000 platí zásada, že data jsou vždy přenášena do nového (prázdného) roku z roku starého (minulého). Zjednodušeně řečeno, přenos se spouští vždy v roce novém a tahají se data ze starého. Z toho vyplývá, že musíte mít již připraven program pro příslušný "nový" účetní rok (viz níže) a do něj pak budete teprve přenášet data z roku předchozího.
Přenos se uskuteční pomocí nabídky "Obsluha", dale pak "Převody dat z minulých období" -> "Převod dat z minulého roku". Program pak požaduje nasměrování k adresáři předchozího účetního roku a pak se objeví formulář s možností výběru přenášených dat. Zde máte možnost podrobně určit pomocí zaškrtávacích políček zda chcete přenést počáteční stavy účtů, pohledávky, závazky, majetek, sklady atd.
Pro tento převod platí určité zásady :

Do programu s novým rokem musíte být přihlášení heslem správce a kromě vás nesmí být nikdo jiný přihlášen. V programu předchozího roku, ze kterého budeme převádět, nesmí být přihlášen vůbec nikdo, dokonce jej nemůžete mít spuštěn ani vy. Z tohoto důvodu je lepší provádět převody na začátku nebo na konci dne, kdy se v systému FIS3000 ještě (nebo už) nepracuje, aby se nemuseli ostatní odhlašovat.

- číselníky a parametry (nastavení) převádějte pouze 1x a to při prvním převodu.

- číselníky pro skladovou evidenci tato volba nepřevádí, převod skladových číselníků se děje v oddílu "Převod počátečních stavů skladových zásob".

- při převodu majetku program provede "Závěrku majetku - přepočet sazeb a odpisů". Vyžádá si pouze zadání roku, za který se zavírá. Je to zpravidla číslo minulého roku (shodné s rokem, ze kterého převádíme). Tento převod lze opakovat, ale případné nově zařazené karty budou ztraceny a musíte je vložit do evidence znovu.

- převod počátečních stavů skladových zásob
- převádět počáteční stav zásob z minulého roku lze i opakovaně, avšak pouze tehdy, neproběhla-li v novém roce žádná realizace skladových dokladů
- nově pořízené karty i všechny pořízené doklady zůstanou při převodu v evidenci zachovány. Převod seznamu skladů proběhne současně při převodu zásob, je-li zaškrtnuta volba "Skladové číselníky".
- číselníky, o kterých má uživatel možnost rozhodnutí převodu jsou vyčleněny zvlášť. Jedná se o prodejní ceníky (kmenové, skladové, partnerské), kompletace aj.
- pokud uživatel v minulém roce neprovedl žádnou realizaci a potřebuje převést počáteční stav do nového roku, objeví se v tomto oddílu volba "Stav včetně nerealizovaných dokladů". Při jejím výběru se převede množstevní počáteční stav, který bude odpovídat aktuálnímu (nikoli evidenčnímu) stavu zásob v předcházejícím roce. Pozor! V tomto případě neprobíhá kontrola na záporný stav zásob!
- "změnit sazby DPH" vyberte v případě vyhlášení změny sazeb DPH od nového roku. Před spuštěním převodu však nejprve zkontrolujte v parametrech programu nového roku správné nastavení sazeb DPH.
- expediční příkazy (bez výdeje a prodeje)" zabezpečí převod všech nevypořádaných exp.příkazů do evidence nového roku (všechny nevyskladněné nebo nevyfakturované exp. příkazy).

- Převod nedokončené výroby : Při převodu dojde vždy k nahrazení převáděných dat stavem z převáděného roku.

Nejčastěji používané převody (počáteční stavy účtů, závazky, pohledávky a objednávky lze spouštět opakovaně bez omezení (teoreticky i několikrát za den).
Převodem se nahradí pouze staré faktury a znovu se napočítají úhrady včetně nových (letošních).
Zde jen jedno upozornění : pokud jste již provedli alespoň 1x převod závazků nebo pohledávek, nesmíte měnit ve starém roce evidenční čísla faktur. Pokud k tomu přesto dojde, nejprve starou fakturu v novém roce vymažte, při převodu se načte znovu, ale již s novým číslem.
zpět
Kdy a jak si připravit program pro nový účetní rok?

Pozor ! V současné chvíli platí níže popsaný stav i postup. Ale ke konci roku plánujeme další zjednodušení a tak je možné, že Vás budeme informovat o jiném řešení.
Kdy? Nejlépe až ve chvíli, kdy už není zbytí a musíte začít vystavovat doklady a účtovat v novém roce. Čím později si nainstalujete nový rok, tím méně starostí s tím budete mít. Budete-li "příliš aktivní", může se stát, že budete muset např. ve starém i novém roce opravovat účtový rozvrh, adresář firem apod. Jde o to, že převod dat z minulého účetního období lze sice spouštět teoreticky i několikrát za den, ale číselníky (mj. účtový rozvrh, adresář, dokladové řady apod.) by se měly převádět pouze 1x. Pokud budete i tyto číselníky převádět znovu (což samozřejmě můžete), musíte je znovu upravit - nejvíce to vadí dokladovým řadám, které už máte nachystané na nový rok a opakovaným převodem si nastavení "zrušíte" a budete je muset opravit znovu.
 • ujistěte se, že na síti nepracují se systémem FIS3000 jiní uživatelé
 • spustíte program (tzv. Servisní modul) roku 2011, ale POZOR, nekliknete na "spustit FIS3000", tj. nedostanete se až k zadání hesla, ale klikneta na "Další možnosti".
 • Na tomto formuláři kliknete na tlačítko "Příprava nového roku"
 • Program nastaví nový adresář, do kterého se má instalovat (vizuálně zkontrolujte, zda je to O.K.)
 • Přečtěte si pokyny na tomto formuláři a pak klikněte na tlačítko "Založit nový (příští) účetní rok".
 • Na ploše počítače, ze kterého jste založení provedli se automaticky vytvoří nová ikonka s popisem "FIS3000 pro rok 2012".
 • Ikony pro spouštění roku 2012 na ostatních počítačích v síti musíte vytvořit sami (postup níže).
zpět
Jak vytvořit ikonu (zástupce) na jiném počítači?

 • na stávající ikonku (2011) klikněte 1x (pouze označit - zamodrat, ne spustit)
 • na klávesnici stiskněte CTRL + C a hned CTRL + V (kopírovat a vložit)
 • na ploše se objeví nová ikonka s popisem "Kopie - FIS3000 ...pro rok 2011"
 • označte 1x kliknutím tuto novou ikonku a stiskněte klávesnici F2 (přejmenovat) a vymažte text "Kopie - ", opravte 2011 na 2012 a Enter
 • znovu na ikonku klikněte, ale nyní pravým> tlačítkem myší a z nabídky vyberte "Vlastnosti"
 • na formuláři opravte v prvních 2 řádcích výskyt 2011 na 2012. Pozor, musíte vše ostatní zachovat, vyměníte pouze číslici 1 za 2.
 • dole klikněte na "Použít" a O.K.
 • klikněte 2x na novou ikonku s rokem 2012 a zkontrolujte, zda se rozjel opravdu správný účetní rok.
zpět
Došlo k havárii na mém počítači a musím jej odvézt do servisu. Můžu pokračovat v práci?

Případ A - program je nainstalován na vadném počítači :
Ano, ale za podmínky, že provádíte pravidelné archivace Vašich dat. Pak stačí nainstalovat na jakýkoliv jiný dostupný počítač "DEMOVERZI" z těchto stránek a pak obnovit data z posledního archívu a můžete pokračovat. Archivní soubory při ukončování programu vždy obsahují kompletní data za celý rok.

Případ B - program je nainstalován na serveru a na vadném počítači pouze spouštíte program :
Zde je situace velice jednoduchá : sedente si k vedlejšímu počítači nebo si pořídíte počítač nový :-) a vytvoříte si pouze "zástupce" k programu FIS3000 na serveru.
zpět
Koupili jsme si nový počítač (server). Jak přenést systém FIS3000 do tohoto nového počítače?

Jednoduše. Stačí se domluvit s dodavatelem (nebo s někým, kdo má alespoň základní znalosti práce s PC).
Ze starého počítače přeneste na nový celý adresář FIS3000 včetně podadresářů. Například nakopírujete adresář FIS3000 na USB disk (nebo vypálíte na CD ROM) a na novém PC jej zase nakopírujete na pevný disk (např. C:) do adresáře FIS3000 a vytvoříte zástupce FIS3000.EXE na plochu.
Systém FIS3000 neinstaluje do systému Windows žádné další soubory a tudíž není nutná instalace a obnovení dat ze zálohy (ale i tento postup lze pro přenesení použít).

Pro zpětnou kompatibilitu tiskových sestav (zejména vlastních) doporučujeme nainstalovat písmo FUTUR54.TTF, které je uloženo v adresáři s programem. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor FUTUR54.TTF a vyberte NAINSTALOVAT.
Pro možnost zasílání exportovaných tiskových sestav v PDF e-mailem je nutné spustit soubor FOX.REG, který je uložen taktéž v adresáři s programem. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor FOX.REG a vyberte SPUSTIT.
Po provedení instalace písma a spuštění FOX.REG restartujte počítač.

Pokud máte nějaké obavy, bude nejlepší, když k nám zavolá Váš správce sítě nebo jiná pověřená osoba. Můžeme pomoci i prostřednictvím podpory přes Teamviewer (naše VIP podpora)
zpět
Je nutné spouštět závěrku dlouhodobého majetku?

Ne a ani to nedporučujeme. Závěrka se automaticky provede při "převodu dat z minulého roku". Volba spuštění závěrky majetku je sice v programu k dispozici, ale je určena pouze pro mimořádné závěrky v průběhu roku nebo při ukončení činnosti firmy.
zpět
Je nutné spouštět "Roční účetní operace - závěrku účtů"?

Není, ale lze za účelem vytištění závěrečných sestav např. Hlavní účetní knihy a Rozvahy s vynulovanými zůstatky účtů. Spuštěním této operace se automaticky vytvoří interní doklad s obdobím 13 (konečný stav) a je uložen do účetní oblasti "KS". Tento doklad můžete zase kdykoliv smazat, doúčtovat případné opravy a pak jej znova vytvořit. Takto to lze neustále opakovat. Na převod dat z minulého účetního roku to nemá vliv. Nicméně tuto závěrku dělat nemusíte, protože je-li (dle pokynu svazu účetních) v případě automatizovaného převodu pomocí účetního software zajištěna kontinuita, vynulování účtů se neprovádí. Bude-li někdo (auditor) tento závěrkový doklad požadovat, lze jej kdykoliv pro daný rok okamžitě vytvořit.
zpět
Je program "MEZINÁRODNÍ"?

Z pohledu metodiky a legislativy je program vytvořen a aktualizován pro Českou i Slovenskou Republiku. Vnitřní metodika "Slovensko" se zapíná pomocí nastavení v programu. Pokud jde o výstupní sestavy, systém "umí" tisknout faktury kromě slovenštiny i anglicky, německy a španělsky. V angličtině i němčině lze tisknout základní účetní výkazy, hlavní účetní knihu i účtový rozvrh. Pomocí editoru sestav si může každý vytvořit kopii základní sestavy v češtině a tu pak upravit do libovolného jazyka.
Systém FIS3000 má v sobě zabudován i systém komunikace v slovenském, anglickém a německém jazyce. Je ovšem nutné naplnit "základní slovník pojmů", tj. názvů tlačítek, popisů položek, nadpisů formulářů apod. Tento slovník si může každý uživatel vytvořit velice jednoduše sám. Pak jen stačí po suštění programu nastavit komunikační jazyk a je hotovo.
zpět
Lze sestavy posílat e-mailem?

Ano, jednoduše a bez problémů. Výstupy (sestavy) lze kromě tiskárny vytvořit i do souborů různých formátů a ty pak posílat e-mailem buď přímo z programu nebo uložené soubory pošlete ručně sami pomocí vašeho poštovního klienta (např., Outlook, Thunderbird, Pošta). Nejčastěji používaným formátem je PDF který lze i šifrovat a zajistit tak jeho vyšší bezpečnost. Druhé straně sdělite pouze heslo a ta si pak soubor otevře a vytiskne.

Pokud se při pokusu o odeslání mailem z programu objevuje chyba, použijte tento postup:
 • Máte-li v počítači instalován OS Windows v 64-bitové verzi, Zkontrolujte, v jaké verzi je váš výchozí program pro poštu. Pokud je 64 bitový, zkuste jej přeinstalovat stejnou, ale 32 bitovou verzí.
 • Pokud problém trvá, někdy pomůže doinstalace potřebných knihoven. Postupujte podle návodu (v tomto seznamu) pro 'Odstranění chyby OLE' nebo spusťe registraci s instalací přímo z programu FIS3000 (menu Nápověda, Instalace OCX a REG souborů').
 • V obou případech je nutné mít administrátorská oprávnění pro Windows
zpět
Odstranění chyby OLE

Odstranění chyby OLE - popis v PDF zde


zpět
Ztrácejí se zástupci programu z plochy Windows 7

Jedná se o vlastnost Windows 7. Existují dvě možná řešení problému. Všechno je popsáno v následujícím odkazu na stránky Microsoft zde

1. Vytvořte na ploše novou složku a nazvěte ji např. Účetnictví. Do této složky přesuňte všechny zástupce Compex, které máte uloženy na volné ploše.
2. Pokud problémy přetrvávají, požádejte správce sítě o úpravu nastavení počítače dle popisu uvedeného zde
zpět
Chyba 1753 - FOXFIX - Nelze zavést 32bitovou knihovnu (Server XX)

Chyba 1753 - FOXFIX - Nelze zavést 32bitovou knihovnu (Server XX) - popis v PDF zde


zpět
Konec podpory Windows XP ze strany Microsoft

Myslíme si, že není důvod přecházet ze systému XP na vyšší verzi Windows, samozřejmě pokud nemáte v úmyslu pořídit nějaký software, který by na Win XP již nefungoval.
Program FIS3000 běží na všech platformách OS Windows (XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1,...) Po termínu ukončení podpory OS XP už nebudou vydávány aktualizace ani nebude poskytována další podpora Microsoft, např. jejich telefonická hot-line linka. Microsoft se tímto způsobem snaží prodat nové Windows 8. Ovšem samotné XP poběží naprosto v klidu dál, v současné době jsou minimálně na 30% počítačů. My máme XP na většině naších PC a žádnou změnu určitě neplánujeme.
Pokud si však přesto pořídíte nové počítače s novým operačním systémem Windows (nebo provedete pouze Upgrade OS), návod na přenos účetnictví FIS3000 naleznete v odkazu : Koupili jsme si nový počítač. Jak přenést systém FIS3000 do tohoto nového počítače?
Naše přítomnost u vás není nutná, určitě to lze vyřešit po telefonu nebo pomocí podpory přes Teamviewer (naše VIP podpora). Dejte číslo vašemu správci, ať zavolá a my mu vysvětlíme, co je třeba udělat. Není to nic složitého.
zpět
Elektronický podpis dokumentů (možnosti a nastavení)

Detailní popis možností a nastavení najdete v tomto návodu
zpět
FIS3000 a online bankovnictví (podporované produkty a formáty)

Detailní popis najdete v tomto dokumentu
zpět
Chybné (ořezané) zobrazení formulářů a sestav ve WINDOWS 10

Chyba je způsobena změnou nastavení zobrazení systému na vyšší než 100%
Jak změnit ?
1. Ukončete všechny běžící aplikace (FIS3000, prohlížeče apod.)
2. na Menu na obrazovce vlevo dole klikněte
a) pravým a volba "Ovládací panely", poté ikona "Zobrazení"
nebo
b) levým a volba "Nastavení", poté "Systém", "Displej", dole "Upřesňující nastavení zobrazení", dole "Upřesnit nastavení velikosti textu a jiných položek"
3. Vpravo na text " "nastavit vlastní úroveň velikosti"
4. Nastavte "Poměr v procentech k normální velikosti" na hodnotu 100% a klikněte na tlačítko OK.
5. Systém Windows bude požadovat odhlášení a opětovné přihlášení.
zpět
Chyba při aktualizaci - zadaný adreář nebyl nalezen (obvykle síťový disk)

Aktualizace - zadaný adreář nebyl nalezen - popis v PDF zde


zpět
Menu a podmenu se rozbaluje vlevo

Menu a podmenu se rozbaluje vlevo - popis v PDF zde


zpět
Čeština (diakritika) se nezobrazuje správně

Detailní popis možností a nastavení najdete v tomto návodu
zpět