Účetní programy 
Vývoj software na zakázku 
Vedení účetnictví na zakázku 
Ekonomické poradenství 
Obchodní činnost 

HOME

COMPEX, spol. s r. o.

Software

 

Ekonomický systém FIS3000


+ modul POKLADNA


+ modul ZAKÁZKY


Pokud máte zájem o zasílání různých informací (pozvánky na školení apod.) v předstihu před jejich zveřejněním na stránkách či zasláním poštou pošlete nám e-mail na: info@compex.cz a do předmětu uveďte text "Databaze FIS3000".

 
 

Doplňkový modul ZAKÁZKY


 • FIS3000 a evidence zakázek

 • Doplňkový modul pro podrobné plánování, evidování a online sledování stavu zakázek
 • Využívá čipový identifikační systém (např. Comminfo) pro vstup časových údajů, lze však zcela nahradit nebo doplnit a upravit ručním vstupem požadovaných informací
 • Využívá ONI systém - satelitní systém sledování aut pro výpočet cestovních nákladů a dopravy, lze však zcela nahradit nebo doplnit a upravit ručním vstupem požadovaných informací

 • Podrobné členění výrobních nákladů na zakázku podle :
  • pracovníků (odpracovaný čas a odpovídající mzdové náklady)
  • výrobní operace (čas a náklady)
  • technologie (čas a náklady)
  • montáž (čas a náklady)
  • doprava (dopravní prostředek, ujeté km a náklady)
  • ostatní výrobní náklady (čas a náklady)
 • Podrobné členění dalších nákladů na zakázku z FIS3000 :
  • externí kooperace a režijní náklady (zaúčtované přijaté faktury)
  • skutečný výdej ze skladu (skladová evidence)
 • Další předpokládané a plánované náklady (nejsou uvedeny ve FIS3000)
 • Informace o fakturovaných výnosech zakázky (účetnictví FIS3000)
 • Vystavení objednávek, dodacích listů a následných daňových dokladů na zakázku
 • Doplňující informace o zakázce, předávací protokoly, atesty, zápisy o předání